Ο/Η ασθενής με υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα • The patient with recurrent pericarditis

Ο/Η ασθενής με υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα • The patient with recurrent pericarditis

ΛΑΖΑΡΟΣ Γεώργιος,George Lazaros
Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ;Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΙΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν. Αθηνών