Ο ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

Ο ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΠΑΠΑΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ Λαυρέντιος
MD, PhD,Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος, Θεσσαλονίκη,,Μετεκπαιδευθείς στις Βρυξέλλες, ULB Erasme