Ο ειδικός καρδιολόγος πρέπει να χορηγεί πιστοποιητικό άθλησης Γ#Π 02!! Α#Η

Ο ειδικός καρδιολόγος πρέπει να χορηγεί πιστοποιητικό άθλησης

ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
MD, PhD, FESC, FACC, Διευθυντής ΕΣΥ, Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ, Επιστ. Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας-Βηματοδότησης,Καρδιολογικό Τμήμα, ΓΝ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Θεσσαλονίκη