Ο διευρυμένος ρόλος του νοσηλευτή απαιτεί δέσμευση  για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 

Ο διευρυμένος ρόλος του νοσηλευτή απαιτεί δέσμευση  για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 

ΚΟΥΡΗ Γεωργία1& ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ Παναγιώτης2
1Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Ph.D.©, 2 Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου