Ο ασθενής με αυξημένη τροπονίνη, ο οποίος επισκέφτηκε το ΤΕΠ  για λόγο άσχετο με καρδιαγγειακή νόσο The patient with increased troponin,  who visited the A&E for a reason unrelated to cardiovascular disease

Ο ασθενής με αυξημένη τροπονίνη, ο οποίος επισκέφτηκε το ΤΕΠ  για λόγο άσχετο με καρδιαγγειακή νόσο The patient with increased troponin,  who visited the A&E for a reason unrelated to cardiovascular disease

ΜΟΥΛΙΑΣ Αθανάσιος Athanasios Moulias
MD, MSc, PhD Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής Β’ Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Πατρών Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Παττρών