Ο αντίκτυπος της βιομηχανίας τροφίμων στην επιλογή και την ασφάλεια των τροφίμων των καταναλωτών

Ο αντίκτυπος της βιομηχανίας τροφίμων στην επιλογή και την ασφάλεια των τροφίμων των καταναλωτών

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος
Υποστράτηγος Υγειονομικού (Αστυκτηνίατρος) ΕΛ.ΑΣ. ε.α., Μέλος Δ.Σ. ΕΦΕΤ, εκπρόσωπος των καταναλωτών