Οφθαλμικές Εκδηλώσεις Αιματολογικών Νοσημάτων Γ#Π 12!! Γ#Π 15!!

Οφθαλμικές Εκδηλώσεις Αιματολογικών Νοσημάτων

ΜΠΕΣΙΝΗΣ Δημήτριος M.Sc. PhD Ειδικευόμενος Ιατρός Οφθαλμολογική Κλινική ΓΝΑ ο Ευαγγελισμός Αθήνα
M.Sc. PhD Διδάκτωρ πανεπιστημίου Οφθαλμίατρος Ειδικευθείς στην Οφθαλμολογική Κλινική ΓΝΑ ο Ευαγγελισμός Αθήνα