Οφέλη της θεραπείας της αναιμίας της ΧΝΝ με σταθεροποιητές του HIF σε ασθενείς υπό εξωνεφρική κάθαρση

Οφέλη της θεραπείας της αναιμίας της ΧΝΝ με σταθεροποιητές του HIF σε ασθενείς υπό εξωνεφρική κάθαρση

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Ρήγας
Νεφρολόγος,Νεφρολογικό Κέντρο « Γ. Παπαδάκης»,, Γ.Ν. Νικαίας-Πειραιά