Ουρολοιμώξεις στα παιδιά Ενδείξεις για χημειοπροφύλαξη το 2022  

Ουρολοιμώξεις στα παιδιά Ενδείξεις για χημειοπροφύλαξη το 2022

ΑΣΚΗΤΗ Βαρβάρα
Παιδίατρος-Παιδονεφρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Τμήμα Νεφρολογικό,Γ.Ν.Παίδων Αθηνών Π.&Α.ΚΥΡΙΑΚΟΥ