Ουρολοιμώξεις σε Ιδιιαίτερες Ομάδες Ασθενών Γ#Σ Γ#Π 06!! Γ#Π 13!! Γ#Π 15!! Γ#Π 18!!

Ουρολοιμώξεις σε Ιδιιαίτερες Ομάδες Ασθενών

ΓΚΙΑΛΑΣ Ιωάννης Χειρουργός – Ουρολογος MD PhD FEBU Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής ΓΝΑ Γ.Γεννηματάς Αθήνα
Χειρουργός – Ουρολογος MD PhD FEBU Διδάκτωρ πανεπιστημίου Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής ΓΝΑ Γ.Γεννηματάς Αθήνα