ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ Τραυματικές Κακώσεις Νεφρού  

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ Τραυματικές Κακώσεις Νεφρού 

ΧΟΝΔΡΟΣ Κωνσταντίνος,
MD,MSc,FEBU,Χειρουργός Ουρολόγος,Ουρολογικό Ιατρείο AFFIDEA Κρήτης, Ηράκλειο Συνεργάτης CretaInterClinic, Ηράκλειο