Ουρολογικά προβλήματα σε εφήβους Γ#Π 17!!

Ουρολογικά προβλήματα σε εφήβους

Dr ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας-Ανδρολογίας Α.Π.Θ Θεσσαλονίκη
Ουρολόγος FEBU FECSM αναπληρωτής καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ