Ουροδυναμικές μελέτες – Ηλεκτρομυογράφημα και προφιλομετρία  

Ουροδυναμικές μελέτες – Ηλεκτρομυογράφημα και προφιλομετρία

ΦΛΩΡΑΤΟΣ Διαμαντής
MD, FEBU, PhD, , Χειρουργός- Ουρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Ουρολογικού Τμήματος, ΚΑΑ Φιλοκτήτης