ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Αντώνιος
Ιατρός Παθολόγος, MD, MsC, PhD Ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός,Αθήνα, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εταιρείας Παθολόγων Ελλάδoς (ΕΕΠΕ)