Οστεομυελίτιδα σε ασθενείς με διαβητικό πόδι.Απεικονιστικός έλεγχος Γ#Π 09!! Γ#Π 04!! Γ#Π 22!!

Οστεομυελίτιδα σε ασθενείς με διαβητικό πόδι.Απεικονιστικός έλεγχος

ΜΠΙΝΤΟΥΔΗ Αντωνία
MD, PhD, ESSR Diploma, IR, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισα