Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Ο ρόλος του αρθροσκοπικού καθαρισμού και της υψηλής κνημιαίας οστεοτομίας  Knee osteoarthritis  The role of arthroscopic debridement and High tibial osteotomy

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Ο ρόλος του αρθροσκοπικού καθαρισμού και της υψηλής κνημιαίας οστεοτομίας  Knee osteoarthritis  The role of arthroscopic debridement and High tibial osteotomy

ΧΑΝΤΕΣ Μιχαήλ, Michael Hantes
Professor of Orthopaedics,University of Thessaly, Orthopaedic Department Larissa, GREECE.ESSKA 2nd Vice-President