Ορμονικός  Έλεγχος  Στην Ανδρολογία ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ  ΣΤΗΝ  ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ορμονικός  Έλεγχος  Στην Ανδρολογία ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ  ΣΤΗΝ  ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΒΕΝΑΚΗ Ευαγγελία
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,Τμήμα Ενδοκρινολογίας- Διαβήτη- Μεταβολισμού, νοσοκομείο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Αθήνα