Ορμονική θεραπεία & κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες  Hormonal therapy & risk of thrombosis  in women

Ορμονική θεραπεία & κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες  Hormonal therapy & risk of thrombosis  in women

ΤΖΟΥΛΗΣ Πλούταρχος, Ploutarchos Tzoulis
MD, PhD (UCL), FRCP (Lon), MSc (Hons), CCT (UK),Hon. Associate Professor in Endocrinology, UCL (University College London) School of Medicine, Consultant in Endocrinology, Diabetes & Internal Medicine, Whittington Hospital, London,IASO Hospital, Athens