Ορισμός-Ταξινόμηση-Επιδημιολογία Σακχαρώδους Διαβήτη και Επιπλοκών-Διάγνωση Γ#Π 09!! Γ#Π 15!!

Ορισμός-Ταξινόμηση-Επιδημιολογία Σακχαρώδους Διαβήτη και Επιπλοκών-Διάγνωση

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Αναστασία Παθολόγος- Διαβητολόγος Διευθύντρια Β΄ Παθολογική Κλινική Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ Αθήνα
Παθολόγος-Διαβητολόγος Διευθύντρια Β παθολογική Κλινική ΓΝ ΝΙΜΤΣ Αθήνα