Ορισμός και  ιδιαιτερότητες στην αντιμετώπιση γιγαντιαίων ρωγμών   GIANT TEARS LOVE SILICON OIL 

Ορισμός και  ιδιαιτερότητες στην αντιμετώπιση γιγαντιαίων ρωγμών   GIANT TEARS LOVE SILICON OIL

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
Οφθαλμίατρος , Θεσσαλονίκη, Διεθνές Θερινό Σχολείο Υαλοειδούς & Αμφιβληστροειδούς. Thessaloniki International Vitreo-Retinal Summer School