Οριακά Εξαιρέσιμο Παγκρεατικό Αδενοκαρκίνωμα (Borderline Resectable Pancreatic Cancer, BRPC)

Οριακά Εξαιρέσιμο Παγκρεατικό Αδενοκαρκίνωμα (Borderline Resectable Pancreatic Cancer, BRPC)

ΔΕΛΗΣ Σπύρος
MD,PhD,Διευθυντής Μονάδος Ηπατος Παγκρέατος,Κωναταντοπούλειο Νοσοκομείο,Αγία Ολγα,Αθήνα