Ορθοπαιδικές Εκδηλώσεις στον Συστηματικό  Ερυθηματώδη Λύκο   

Ορθοπαιδικές Εκδηλώσεις στον Συστηματικό  Ερυθηματώδη Λύκο

ΜΗΤΣΙΟΥ Διαμαντής ,
ΣΤ΄ Ορθοπαιδική Κλινική METROPOLITAN GENERAL, Αθήνα