Ορθολογική Χρήση  Αντιβιωτικών

Ορθολογική Χρήση  Αντιβιωτικών

ΒΑΡΔΑΚΑΣ Κωνσταντίνος
MD, PhD,Ειδικός Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης, Εξωτερικός συνεργάτης ,νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ , Αθήνα