Ορθή Πρακτική στη Διαχείριση των Περιφερικά Εισαγόμενων Φλεβικών Καθετήρων Midline και Picc Ν#Η Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24!!

Ορθή Πρακτική στη Διαχείριση των Περιφερικά Εισαγόμενων Φλεβικών Καθετήρων Midline και Picc

ΚΡΙΚΗ Βασιλική Σχης ΥΝ RN Msc Πνη Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκη
Σχης ΥΝ RN Msc Πνη Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκη