Οργάνωση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών-ΤΕΠ:  Προσδοκία Ή Εφικτός Στόχος;  

Οργάνωση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών-ΤΕΠ:  Προσδοκία Ή Εφικτός Στόχος;  

ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ Αδαμαντία
Οικονομολόγος, Msc, Phd(C) Αναπληρωτής Διοικητής ΓΝΑ “Λαικο”, Αθήνα