Οργάνωση Ιατρείων Διαβητικού Ποδιού και η Συμβολή τους στη Μείωση των Ακρωτηριασμών «Η Εμπειρία από το Εξωτερικό» Γ#Π 09!! Χ#Ε

Οργάνωση Ιατρείων Διαβητικού Ποδιού και η Συμβολή τους στη Μείωση των Ακρωτηριασμών «Η Εμπειρία από το Εξωτερικό»

ΚΟΤΡΩΝΗΣ Γεώργιος,
Παθολόγος ΓΝ Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»