Οπίσθιος πολικός καταρράκτης Posterior Polar Cataract -Surgical Pearls

Οπίσθιος πολικός καταρράκτης Posterior Polar Cataract -Surgical Pearls

ΚΟΥΦΑΛΑ Κωνσταντίνα, Konstantina J. Koufala
Χειρουργός-Οφθαλμίατρος, Αθήνα, Πρόεδρος της Ελληνικής εταιρίας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής