Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο σε ασθενή υπο χημειοθεραπεία

Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο σε ασθενή υπο χημειοθεραπεία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Γεώργιος
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας,Γ Ν Δράμας