ΟΞΕΙΕΣ   ΜΥΕΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ  Ταξινόμηση-Μορφολογία-Κυτταροχημεία

ΟΞΕΙΕΣ   ΜΥΕΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ  Ταξινόμηση-Μορφολογία-Κυτταροχημεία

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Μαρία
Βιοπαθολόγος Επιμελήτρια Α΄ ,Αιματολογικό Τμήμα ΓΑΝ “ΜΕΤΑΞΑ”, Αθήνα