ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ Από Την Σκοπιά Του Ακτινολόγου       

ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ Από Την Σκοπιά Του Ακτινολόγου

ΛΩΤΗ Σουλτάνα,
Διευθύντρια Ακτινολογικού Τμήματος Γ.Ν.Καβάλας