Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια (ΟΝΑ) και Σηπτικο Schock

Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια (ΟΝΑ) και Σηπτικο Schock

ΑΗΔΟΝΟΥΔΗΣ Βάιος &συνεργάτες ,Δεβετζόγλου Θεοδώρα,Κούτλας Δημήτριος,Μαρθάρης Νικόλαος , Χρυσανθόπουλος Νικόλαος
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΕΘ Ενηλ. Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο,Θεσσαλονίκη