Οξεία μυοκαρδίτιδα: Σύγχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση

Οξεία μυοκαρδίτιδα: Σύγχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση

ΛΑΖΑΡΟΣ Γεώργιος
Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ;Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών