Οξεία εντερική ανεπάρκεια (Βραχύ έντερο) Δ#Δ Γ#Π 03!! Γ#Π 15!! Χ#Ε

Οξεία εντερική ανεπάρκεια (Βραχύ έντερο)

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ορέστης
Χειρουργός MD, MSC, PhD, FACS, FICS Πανεπιστημιακός Υπότροφος Δ΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη