Οξεία Βαριά Ελκώδης Κολίτιδα Ανθεκτική σε Αγωγή  

Οξεία Βαριά Ελκώδης Κολίτιδα Ανθεκτική σε Αγωγή 

ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Κωνσταντίνος
Διευθυντής Στ’ Χειρουργικής Κλινικής, Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, Αθήνα Ιδρυτής, Γεν. Διευθυντής NoDE Institute