Οξεία Απορύθμιση Καρδιακής Ανεπαρκείας Αντιμετώπιση στα ΤΕΠ ΟΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Ν#Η

Οξεία Απορύθμιση Καρδιακής Ανεπαρκείας Αντιμετώπιση στα ΤΕΠ ΟΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ

ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ Νικόλαος
MD, MSc, PhD Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν. Καβάλας