ΟΜΙΧΛΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ  BRAIN FOG 

ΟΜΙΧΛΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ  BRAIN FOG

JUPE Taulant & π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαννίκιος-Ιωάννης
ΕιδικευόμενοΙ Ψυχίατροι 5ο ΨΤΕ ΨΝΑ Δαφνίου,,Αθήνα