Ομάδα Εργασίας για την Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία    Διαχείριση ασθενή με δύσπνοια στην κόπωση και οίδημα κάτω άκρων 

Ομάδα Εργασίας για την Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία    Διαχείριση ασθενή με δύσπνοια στην κόπωση και οίδημα κάτω άκρων 

ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ Ιωάννης
Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πρώην Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας