Ολόσωμη μαγνητική τομογραφία: Μια σύγχρονη αναγκαιότητα

Ολόσωμη μαγνητική τομογραφία: Μια σύγχρονη αναγκαιότητα

ΤΟΥΛΑΣ Παναγιώτης
Ακτινολόγος,Διευθυντής – Σύμβουλος Απεικόνισης ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ,Επιστημ. Συνεργάτης Τμήματος Έρευνας Ακτινολογίας ΕΚΠΑ, Αθήνα