Ολική αρθροπλαστική ισχίου σε νέους ενήλικες Χ#Ε Γ#Π 04!!

Ολική αρθροπλαστική ισχίου σε νέους ενήλικες

ΠΕΤΣΑΤΩΔΗΣ Γεώργιος Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ
ΠΕΤΣΑΤΩΔΗΣ Γεώργιος Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ