Οι Τέχνες συναντούν την Παθολογική Ανατομική στην Πράξη: Μια Προσωπική Προσέγγιση.  The Arts Meet Pathology in Practice:  A Personal Approach

Οι Τέχνες συναντούν την Παθολογική Ανατομική στην Πράξη: Μια Προσωπική Προσέγγιση.  The Arts Meet Pathology in Practice:  A Personal Approach

ΛΑΖΑΡΗΣ Ανδρέας Andreas Lazaris
Ιατρός – Ιστοπαθολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού,Πανεπιστημίου Αθηνών,Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα