Οι Πνευμονοκονιώσεις στη Συγχρονη Πνευμονολογία   

Οι Πνευμονοκονιώσεις στη Συγχρονη Πνευμονολογία  

ΞΥΦΤΕΡΗ Αρετή
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Διδάκτωρ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ)