Οι οικονομικές επιπτώσεις “Θετικές ή αρνητικές” από την Πανδημία Covid-19;

Οι οικονομικές επιπτώσεις “Θετικές ή αρνητικές” από την Πανδημία Covid-19;

ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Ζαχαρούλα
RN, MCs Νοσηλεύτρια, • Σχης (ΥΝ) ε.α. ,Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας, Αθήνα