Οι Κατευθυντήριες  Οδηγίες για την Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους  Διαβήτη τυπου 2 σε ασθενή με ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ

Οι Κατευθυντήριες  Οδηγίες για την Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους  Διαβήτη τυπου 2 σε ασθενή με ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ

ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ Ευθυμία
Παθολόγος –Διαβητολόγος, MSc στο ΣΔ .Ηράκλειο Κρήτης