Οι Ηθικές Επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην Νοσηλευτική Φροντίδα .Βιοηθική και Ηθική ΤΝ  

Οι Ηθικές Επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην Νοσηλευτική Φροντίδα .Βιοηθική και Ηθική ΤΝ

ΚΕΧΑΓΙΑ Ανοιξις
Μαία, Νοσηλεύτρια, MSc, Θεολογία ΠΕ, ΟΚΑΝΑ, ΓΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης