Οι επιπλοκές της λοίμωξης Covid 19 και της ανοσοποίησης έναντι της Covid 19 στο οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού  

Οι επιπλοκές της λοίμωξης Covid 19 και της ανοσοποίησης έναντι της Covid 19 στο οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού 

ΚΟΥΛΑΣ Χαράλαμπος
Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Αττικό Οφθαλμολογικό Κέντρο ,Αθήνα