Οι Επιδημίες διαμέσου των Αιώνων 

Οι Επιδημίες διαμέσου των Αιώνων

ΒΟΥΡΔΑΣ Δημήτριος
Σμήναρχος (ΥΙ), Αλλεργιολόγος ,Διευθυντής Αλλεργιολογικού Τμήματος 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας,Αθήνα