Οι Ενδείξεις και οι Τρόποι Γαστροπροστασίας Γ#Π 03!!

Οι Ενδείξεις και οι Τρόποι Γαστροπροστασίας

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Γεώργιος Καθηγητής Παθολογίας-ΓαστρεντερολογίαςΔιευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Γενικο Νοσοκομείο ΛΑΪΚΟ Αθήνα
Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Γενικο Νοσοκομείο ΛΑΪΚΟ Αθήνα