Οι αλλαγές στην αρθροσκόπηση  του  ώμου τα τελευταία  25 χρόνια  Changes in shoulder arthroscopy in the last 25 years

Οι αλλαγές στην αρθροσκόπηση  του  ώμου τα τελευταία  25 χρόνια  Changes in shoulder arthroscopy in the last 25 years

ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ , Emmanouil Antonogiannakis,
Orthopedic Surgeon,Director of 3rd Orthopedic Department of Hygeia Hospital, Athens, Greece