Ογκολυτικοί ιοί στη θεραπεία του Καρκίνου 

Ογκολυτικοί ιοί στη θεραπεία του Καρκίνου 

ΛΕΡΟΥΝΗ Κατερίνα
Msc, τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής