Ογκολογική φαρμακοθεραπεία σε μη HCC ηπατικές κακοήθειες Oncologic pharmacotherapy in non-HCC hepatic malignancies  

Ογκολογική φαρμακοθεραπεία σε μη HCC ηπατικές κακοήθειες Oncologic pharmacotherapy in non-HCC hepatic malignancies

ΚΟΡΑΝΤΖΗΣ Ιπποκράτης, Hippocratis Korantzis,
Ογκολόγος, Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, Θεσσαλονίκη